MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zariadiť vašu Hong Kong MMSI / Rádiovú licenciu pri podávaní žiadosti o registráciu vlajky Hong Kong. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Pre našich klientov môžeme zabezpečiť licenciu na rádiové vysielanie MMSI v Hong Kongu. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Poskytnite dôkaz o poistení tretej strany
  • Ak má jachta na palube VHF rádio, poskytnite platnú rádiovú licenciu
  • Kópia registračného dokumentu

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení