ΑΔΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ MMSI TELECOM


  • Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει από το νόμο έγκυρη άδεια MMSI/ραδιοφώνου επί του σκάφους. Μπορούμε να κανονίσουμε την άδεια MMSI/ραδιοφώνου του Χονγκ Κονγκ όταν υποβάλλετε αίτηση για εγγραφή στη σημαία του Χονγκ Κονγκ. Η άδεια MMSI καλύπτει το VHF Radio, το ραντάρ, το AIS, το epirb, τον αναμεταδότη και το ραντάρ και εκχωρεί τους αριθμούς που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία.

  • Μπορούμε να κανονίσουμε μια άδεια ραδιοφώνου MMSI του Χονγκ Κονγκ για τους πελάτες μας. Το κόστος είναι £135, - σε συνδυασμό με οποιαδήποτε εγγραφή σημαίας ή £ 175, - εάν το παραγγείλετε μόνοι σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
  • Προσκομίστε απόδειξη ασφάλισης τρίτων
  • Παρέχετε έγκυρη άδεια ραδιοφώνου εάν το γιοτ διαθέτει ραδιόφωνο VHF επί του σκάφους
  • Αντίγραφο εγγράφου εγγραφής

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΤΏΡΑ!

Μείνε συνδεδεμένος