MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI/радио в Хонконг, когато кандидатствате за регистрация под флага на Хонконг. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да уредим лиценз за радио Хонконг MMSI за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Предоставете доказателство за застраховка срещу трета страна
  • Предоставете валиден лиценз за радио, ако яхтата има VHF радио на борда
  • Копие от документ за регистрация

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани